01.08.165 เหตุผลที่บอกคุณว่า “เรียนซัมเมอร์ทำไมต้อง...ที่อังกฤษ”“จะดีกว่าไหม หากคุณได้เรียนภาษาอังกฤษจากประเทศต้นกำหนดทางภาษา”การมีทักษะทางการสื่อสาร (Language Skill) ถือเป็นหนึ่งในทักษะของนักเรียน ที่รักความก้าวหน้าในชีวิตและการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งเป็นการเปิดโลกกว้างของการเรียนรู้ของคุณให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทำให้คุณโดดเด่นกว่าใคร เมื่อกลับมาเมืองไทย


ดังนั้นการเลือกศึกษาภาษาที่สองอย่างภาษาอังกฤษ จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตการเรียนของคุณ และเพื่อให้ทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว การเลือกเรียนซัมเมอร์ ที่ประเทศอังกฤษ ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการที่ดีที่สุด! ในเวลานี้ของคุณ และเรามีเหตุผล 5 ข้อที่สนับสนุนแนวคิดข้างต้นดังนี้

1.ระบบการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ระบบการศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศอังกฤษ วางรากฐานการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ซึ่งช่วยให้นักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษทุกคน ได้ฝึกฝนทักษะการพูดได้อย่างเต็มที่ผ่านรูปแบบ ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้เต็มที่


1.1 กิจกรรมในชั้นเรียน (Class Activity)
1.2 โครงงานทางภาษาสนุกๆ
1.3 กิจกรรมทัศนศึกษา และเปลี่ยนวัฒนธรรมนอกสถานที่
ทั้งหมดจะทำให้คุณ สนุก! และพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่อง จนไม่อยากหยุดทำกิจกรรมต่างๆเลยทีเดียว


2.ระบบการศึกษาได้รับมาตรฐานสูงสุดในโลก

ประเทศอังกฤษ ยังเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการศึกษาเป็นอันดับที่ 6 ของโลก (20 Best Education Systems In The World” mbctime.com 2015-2016) อันเนื่องมาจากจำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบแล้วมีงานทำ และผลการจัดอันดับคะแนนการสอบ PISA ซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องการันตีความมั่นใจว่า เมื่อเราไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ ก็จะได้ศึกษาในระบบมาตรฐานเดียวกัน


3.สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพทางการศึกษา

ผลสำรวจจาก BIS 2011 บอกว่าผู้มาเรียนในประเทศอังกฤษมีความพึงพอใจในประสบการณ์ของการเรียนอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 88 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากทุกสถานศึกษาในประเทศอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลอย่างเข้มงวด ภายใต้มาตรฐาน Teaching Quality Assessment(TQA)(1993 to 2001) และ QAA ดังนั้นการเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษ คือการตัดสินใจที่...ถูกต้องที่สุด! เพื่อความเป็นเลิศด้านภาษาของคุณ


4.ระบบการศึกษาเชื่อมโยงกับยุโรป และ EU

นอกจากนี้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ ยังมีความเชื่อมโยงด้านวิชาการ และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับระบบการศึกษาของยุโรป อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรวมกลุ่มประเทศ EU ทำให้คุณสามารถใช้ประสบการณ์และทักษะทางภาษาอังกฤษ กับกลุ่มประเทศต่างๆในยุโรปได้ทั้งหมด เรียกว่ามาที่เดียว คุ้มค่าต่อการใช้งานในอนาคตทางการศึกษาและทำงาน


5.สัมผัสประสบการณ์ใหม่ และทักษะทางภาษาที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว

มีงานวิจัยของ JAME DEAN Brown ในหนังสือ Understanding Research in Second Language School) กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาจากสังคมและกลุ่มเพื่อน ช่วยให้เราพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการที่เราเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ เท่ากับเราสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทางภาษามากขึ้น ซึ่งเมื่อเราเรียนเสร็จ จะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงทางภาษาอย่างชัดเจน


ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลอย่างชัดเจนสำหรับคุณ หากต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และสร้างอนาคตทางการเรียนและการทำงานที่แตกต่างจากใครๆ การตัดสินใจเลือกเรียนซัมเมอร์...ที่ประเทอังกฤษ คือหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ!