Google+

หน้าหลัก

SUMMER SCHOOL CANADA
6 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558
กลับมาอีกครั้งสำหรับโปรแกรมซัมเมอร์ประเทศแคนาดา โปรแกรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ สัมผัสประสบการณ์การเรียน และใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบ โดยน้องๆ สามารถเข้าไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาลร่วมกับนักเรียนเจ้าของภาษา 5 วันต่อสัปดาห์ที่ Victoria School DIstrict โดยน้องๆ จะได้เรียนพร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดาตามหลักสูตรของโรงเรียนตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ พร้อมพักกับครอบครัวชาวแคนาดา เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าจดจำตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่โน่น
 
รับสมัครน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไป น้องๆ จะได้เรียน และใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก สนุกกับกิจกรรมทัศนศึกษาเต็มวัน อาทิ การเที่ยวชมเมืองวิคตอเรีย ชมปราสาท Craigdarroch เที่ยวชมประภาคารเก่าแก่ของเมือง ชมอาคารรัฐสภา และเสาไม้รูปหน้าคน Totem Poles 
 
สัมผัสประสบการณ์อันเร้าใจกับการนั่งเรือออกไปดูปลาวาฬออร์การ์ หนึ่งในสมาชิกตระกูลปลาโลมาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบชายฝั่งทะเลแปซิฟิก และปิดท้ายกับการเที่ยวชม  Buchart Garden  สวนพฤกษชาติที่สวยงามติดอันดับโลก 
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 953 9231-2