Google+

หน้าหลัก

 SUMMER SCHOOL ประเทศแคนาดา

ไอดีลเอ็ดดูเคชั่น จัดหลักสูตรเรียนภาษาพร้อมทัศนศึกษา 4 สัปดาห์ที่เมืองวิคตอเรีย มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา น้องๆ จะได้เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนรัฐบาลในประเทศ แคนาดา 5 วันต่อสัปดาห์ รวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น ชาวแคนาดาเพื่อพัฒนาภาษา พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมตลอดจน วิถึชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแคนาดาตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับสมัครน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ โปรแกรมซัมเมอร์แคนาดา จัดเฉพาะเดือนเมษายน เท่านั้น