Google+

หน้าหลัก

SUMMER SCHOOL UK เมือง BATH

ปิดรับสมัครไปแล้วสำหรับโปรแกรมทัศนศึกษาเมืองบาธเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งครั้งนี้โปรแกรมบาธก็ยังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเหมือนเช่นปีที่ผ่านๆ มา บริติชเคาน์ซิลได้จัดงานปฐมนิเทศใเพื่อเตรียมตัวห้กับน้องๆ ที่เดินทางไปเรียนและทัศนศึกษาที่สหราชอณาจักร โดยงานได้จัดขึ้นที่โรงแรมวี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มาชมภาพบรรยากาศในงานที่ผ่านมากันค่ะ