DeakinUniversity (CRICOS Provider Code: 00113B)

ข้อมูลทั่วไปDeakin University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลขนาดใหญ่ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 70,000 คน อยู่ที่ย่านเบอร์วูด ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย, ประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทั้งในด้านวิชาการและผลงานวิจัยต่างๆ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยแห่งปีของประเทศออสเตรเลียถึงสองปีซ้อน เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก


ทั้งยังมี Deakin University English Language Institute (DUELI) ซึ่งเป็นศูนย์ภาษาอังกฤษที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Direct Entry โปรแกรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่มีผลคะแนนสอบทางภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ

การจัดการเรียนการสอนทั่วไป

1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แบบ(แล้วแต่สาขาวิชา) ได้แก่


เรียน 2 ภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 : ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน

ภาคเรียนที่ 2 : ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม


เรียน 3 ภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 : ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน

ภาคเรียนที่ 2 : ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 3 : ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัย Deakin University มีวิทยาเขตทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

  1. Melbourne Campus at Burwood เป็นวิทยาเขตหลัก อยู่ห่างจากตัวเมืองเมลเบิร์นไปทางตะวันออกเพียง 45 นาที มีอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครันภายในมหาวิทยาลัย
  2. Geelong Campus at Waurn Ponds ตั้งอยู่ที่เมืองจีลอง ห่างจากเมลเบิร์นไปทางตอนใต้ประมาณ 72 ก.ม. เปิดสอนในสาขาวิชา ศิลปศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ครุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, การจัดการ, นิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน, แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา ขณะนี้มีนักศึกษาประมาณ สี่พันคน
  3. Geelong Waterfront Campus อยู่ที่เมืองจีลองเช่นกัน แต่ว่าตั้งอยู่ที่อ่าว Corio ซึ่งเป็นย่านธุรกิจสำคัญของเมืองนี้ มีนักศึกษาประมาณสองพันคน เปิดสอนสาขาวิชาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, การสาธารณสุขและการพัฒนาสังคม
  4. Warrnambool Campus ตั้งอยู่ที่เมืองวอร์นัมบูล ในรัฐวิคตอเรียเช่นกัน แต่อยู่ห่างจากตัวเมืองเมลเบิร์นออกไปประมาณ 226 กิโลเมตร เปิดสอนสาขาวิชา ศิลปศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ครุศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการ, การพยาบาลศาสตร์และจิตวิทยา ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาททั้งสิ้นกว่าหนึ่งพันคน
Melbourne Campus at Burwood เป็นวิทยาเขตหลักGeelong Campus at Waurn Ponds CampusGeelong Waterfront CampusWarrnambool Campus

ข้อมูลหลักสูตร

แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆได้แก่


1) หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษามีหลากหลายสาขาวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจอาทิ:

Accounting, Business Administration, Commerce, Finance,

Architecture & Building

Arts, Creative Arts, Visual Arts

Biological & Chemical Sciences, Biotechnology

Computing and Software Development, Information Technology & Systems

Education, Special Education, TESOL

Engineering (computronics, environmental, manufacturing, mechatronics) Environmental Management

International Trade, International Business

Journalism & Public Relations

Law

Management, Marketing

Media Studies, Media Communication

Nursing, Nutrition, Public Health and Sport Management

Psychology

Science2) หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับศูนย์ภาษาอังกฤษ DUELI แบ่งการเรียนการสอนเป็น 10 ระดับตั้งแต่ Beginner GE1 (เทียบเท่าคะแนน IELTS 2.5) – Advanced GE10 (เทียบเท่าคะแนน IELTS 6.5) ใน 1 ปีการศึกษาจะเปิดสอน 9 intake (เปิดเรียนทุกๆ 5 สัปดาห์ /ไม่รวมช่วงปิดภาคเรียน)


  1. English for Academic Purposes ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ เป็น Direct Entry โปรแกรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่มีผลคะแนนสอบทางภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. General English ภาษาอังกฤษทั่วไป English for Nursing ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล
  3. English for Teaching ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
  4. English for IELTS Preparation ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ
  5. IELTS Introductory Academic Preparation ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย


จุดเด่น

- มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลการเรียนในเทอมแรก

- ได้รับการจัดอันดับ World Top 150 ในสาขาวิชา Accounting and Finance, Anthropology, Business and Management Studies, Communication and Media, Law, Philosophy, Sociology (ที่มา : *2017 QS Subject Rankings)

- ได้รับการจัดอันดับ World Top 200 ในสาขาวิชา Architecture/Built Environment, Psychology (ที่มา : *2017 QS Subject Rankings) ซึ่งนอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในสาขาวิชา ครุศาสตร์ นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ การพยาบาลและสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา (ที่มา : Sport Business International) และโดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโททางการตลาดที่นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี

- ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 3 ในด้านมหาวิทยาลัยที่มีอัตราจ้างงานบัณฑิตสูงสุดในออสเตรเลีย (ที่มา : *2016 Times Higher Education graduate employability rankings)

- ได้รับการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education และ QS World University Rankings ให้เป็นสถาบันระดับโลกที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนสอนรวมถึงการวิจัย ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

สำหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Deakin University ได้แก่

- ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย

- บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติตลอดหลักสูตร

- ศูนย์การแพทย์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ศูนย์สุขภาพ สนามกีฬาและยิมเนเซียม

- ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการรักษาความปลอดภัยทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง

- ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ธนาคาร ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินและบัตรโดยสารสำหรับนักศึกษา

- ศูนย์อาหารและร้านอาหารหลากหลาย ร้านหนังสือ ตลอดจนร้านค้าต่างๆ

- มีหอพักรองรับนักศึกษาและมีบริการจัดหาที่พักประเภทอื่น เช่น โฮมสเตย์, หอพักเอกชน และอพาร์ทเม้นท์ เป็นต้นค่าเล่าเรียน 2018

Bachelor Degree (ปริญญาตรี) AUD 25,272 – 34,448

Master Degree (อนุปริญญาโท / ปริญญาโท) AUD 28,152 – 36,712

PHD / Docterate (ปริญญาเอก) AUD 28,424 – 36,712

หลักสูตรภาษาอังกฤษ AUD 415 ต่อสัปดาห์