(CRICOS Provider Code 00111D, TOID Provider Code 3059)Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองเมลเบิร์น, ประเทศออสเตรเลีย เดิมก่อตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยีเมื่อปี ค.ศ. 1909 โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยการฝึกหัดจริงเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์จากการเรียนรู้พร้อมทั้งมีความเข้าใจในด้านวิชาควบคู่กันอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัย Swinburne ได้มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งได้รับการปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1992

โดยมีชื่อเต็มว่า Swinburne University of Technology และต่อมาได้เปิดวิทยาเขตนานาชาติที่รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย


การเรียนแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาได้แก่
ภาคเรียนที่ 1 : ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน
ภาคเรียนที่ 2 : ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม


ที่ตั้ง


Swinburne University of Technology มีวิทยาเขตหลักที่ทันสมัยตั้งอยู่ในย่าน Hawthorn ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

โดยมีวิทยาเขตทั้งหมด 3 วิทยาเขตในประเทศออสเตรเลียและ 1 วิทยาเขตในต่างประเทศ ดังนี้


1) Hawthorn Campus

เป็นวิทยาเขตหลักอยู่ที่ย่าน Hawthorn ซึ่งเป็นย่านสะดวกสบายและไม่ไกลจากเขต Down Town ของเมืองเมลเบิร์นด้วยการใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟเพียง 10 นาทีและมีสถานีรถไฟหน้าวิทยาเขต ประกอบไปด้วยสถาบันและคณะวิชาต่างๆ รวมถึงเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอีกด้วย


2) Croydon campus

ตั้งอยู่ที่บริเวณ Mount Dandenong ซึ่งเป็นภูเขาที่มีทัศนียภาพที่สวยงามขึ้นชื่อแห่งหนึ่ง ใกล้กับแหล่งช็อปปิ้งและห้างสรรพสินค้า Eastland Shopping Centre เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร Diploma และ Certificate หลายสาขาวิชาทางด้าน Building and Construction, Plumbing, และ Spoken and Written English

3) Wantirna campus

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านเมลเบิร์นตะวันออก ใกล้ห้างสรรพสินค้า Knox City Shopping Centre เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร Diploma และ Certificate หลายสาขาวิชา ได้แก่ Business, Children’s services, Community services, and Computing Design, Engineering, Horticulture, Information Technology และ Nursing

4) Malaysia – Sarawak Campus

เป็นวิทยาเขตนานาชาติตั้งอยู่ที่เมืองกูชิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งรัฐ ซาราวัค ประเทศมาเลเซีย เปิดสอนหลักสูตรทาง Business, Design, Engineering, IT และ Science


จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

1. การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ มีการนำเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้ในห้องเรียน มีการทดลอง ค้นคว้า อภิปราย รายงาน โปรเจ็คต์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ได้จริงกับวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา


2. สาขาวิชาที่โดดเด่น ได้แก่ Graphic & Design, Game & Animation, Digital Media & Technology, Communication, IT, Engineering, Business and Entrepreneurship, Marketing, MBA


3. วิทยาเขตหลักตั้งอยู่กลางเมืองเมลเบิร์น CBD เดินทางสะดวกสบายใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟเพียง 10 นาที


4. Swinburne University of Technology ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน top 500 universities ของโลก และติดหนึ่งใน top 75 universities ในโลกด้านสาขาวิชา civil engineering โดย the Academic Ranking of World Universities 2015/2016. อีกทั้งยังมีผลงานและมีการลงทุนในด้านงานวิจัยที่สำคัญๆอีกมากมาย
Swinburne ยังติดอันดับ world's top universities under the age of 50 โดย the 2016 Times Higher Education 100 Under 50 Rankings และ 2015 QS Top 100 Under 50 Rankings. ทางด้าน world-ranked university for graduate employability และ one of the world's most international universities.
นอกจากนี้ Swinburne ยังได้รับการรับรองให้เป็น one of the best design schools in the world by the 2016 QS World Rankings of Universities by Subject. ซึ่ง Swinburne เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในจำนวน 4 สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียที่ติดอันดับ top 50 ในสาขาวิชา Art and Design


5. คุณภาพการสอน ที่มหาวิทยาลัย Swinburne นักเรียนนักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ทั้งนี้หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนก็ล้วนเป็นหลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสถาบันและองค์กรต่างๆที่เชื่อถือได้


6. เตรียมความพร้อมเพื่อวิชาชีพ มหาวิทยาลัย Swinburne ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในออสเตรเลียว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิดบัณฑิตที่มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งในแต่ละปีจะมีอัตราการจ้างงานจากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ในอัตราที่น่าพอใจ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก็มีส่วนในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้งในห้องเรียน และเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริง

ข้อมูลหลักสูตร

1) Foundation program - หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
2) University Pathway – หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
3) หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และเอกในสาขาวิชาต่างๆในด้าน Business, IT, Architect, Engineering, Aviation, Art & Design, Media & Innovation, Game & Animation, Communication, Health, Science, Nurse, Law, Psychology, Education เป็นต้น
4) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมศึกษาต่อและหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักเรียนต่างชาติ

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

- ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องสมุดสำหรับค้นคว้าและส่งเสริมวิชาการที่ทันสมัย
- อินเทอร์เน็ตไวไฟฟรี
- หน่วยงาน Student Unit และ International Student Advisers เพื่อให้บริการช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่นักเรียนนักศึกษาต่างชาติตลอดหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการต่างๆ การปรับตัวและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเรื่องส่วนตัวอื่นๆของนักเรียน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะคอยให้คำแนะนำและคอยช่วยเลือตอบคำถามต่างๆให้แก่นักศึกษาแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ด้วยดีสมความตั้งใจ
- หอพักนักศึกษาที่ทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณวิทยาเขต
- ศูนย์อาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ
- ร้านค้าและบริการต่างๆ เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านหนังสือ บริษัทตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆอีกมากมาย
- ศูนย์กีฬา ฟิตเนสเซ็นเตอร์และสนามกีฬาต่างๆ
- ศูนย์การพยาบาล และศูนย์รักษาความปลอดภัยพร้อมกล้องทีวีวงจรปิดภายในบริเวณมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการรถสาธารณะและรถบัสฟรีภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบริการนักศึกษาระหว่างช่วงค่ำตั้งแต่ 19.00 – 22.00 น.

ค่าเล่าเรียน

- Foundation program AUD 21,330 – 23,700
- University Pathway AUD 7,690 – 30,870
- Bachelor Degree (ปริญญาตรี) AUD 24,550 – 35,230
- Master Degree (อนุปริญญาโท / ปริญญาโท) AUD 14,760 – 34,010
- PHD / Docterate (ปริญญาเอก) AUD 27,930 – 35,500
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ AUD 440 ต่อสัปดาห์
* ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีการศึกษา