Vernon, CANADAเมืองสวยงามตั้งอยู่ปลายทะเลสาบ

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22) เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง เมืองสวยงามตั้งอยู่ปลายทะเลสาบ โอคานากัน วัลลีย์ (Okanagan Valley)อยู่ใจกลาง ร็อกกี้เมาเท่น (Rocky Mountains) ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมือง ที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา มี 4 ฤดู และกิจกรรมสันทนาการที่โดดเด่นแต่ละฤดู มีประชากรประมาณ 57,000 คน เวอร์นอนเป็นหนึ่ งในเมืองที่ มีภูมิอากาศดีที่ สุดในประเทศแคนาดา มีฤดูหนาวที่ ไม่หนาวจนเกินไป ไม่ร้อนและไม่แห้งเกินไป นักเรียนสามารถมาสัมผัสกับหิมะ ในฤดูหนาวในช่วงสั้ นๆ ที่ มีอากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไปค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เขตการศึกษาเวอร์นอนหมายเหตุ: * อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์แคนาดา (CAD) เท่ากับ 24 บาท