คอร์สเรียนจะเริ่มเรียนทุกวันจันทร์

หมายเหตุ: สถาบันจะปิดทำการในวันหยุดราชการดังนี้: 01.01., 27.01.-07.02., 28.04.-02.05., 29.09.-03.10.2017

ตัวอย่างโปรแกรม

เป็นโปรแกรมเพื่อการฝึกฝนภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมในคราวเดียวกัน กิจกรรมนอกห้องเรียนสามารถจองเพิ่มเติมได้จากหลักสูตรภาษาหลักของคุณ

Ready for an incredible journey?