Calgary, CANADAเมืองแห่งอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ชานเมืองคัลการี่ รัฐอัลเบอร์ต้า ครอบคลุม 3 เมืองเล็กๆ ได้แก่ Strathmore, Drumheller และ Three Hills คัลการี่เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มีสำนักงานปตทตั้งอยู่ด้วย และเคยเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1988 นอกจากนี้คัลการี่ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่มีศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งหนึ่งของประเทศ นักเรียนต่างชาติจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการอาศัยในเมืองเล็กๆ ที่สงบ และปลอดภัย


Golden Hills School Division ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางในย่านชานเมือง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอลเบอร์ตา เราให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ชุมชนที่เปี่ยมล้นด้านวัฒนธรรม และโอกาสทางการศึกษา นักเรียนของเราจะได้รับแรงบันดาลใจจากครูผู้สอนที่มากความสามารถ ที่นี่ เสมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนอย่างอบอุ่น