*อัตราแลกเปลี่ยนในตาราง เป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23/5/19
ราคาโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ชำระเงินReady for an incredible journey?